ogłoszenia

Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja"

 Życzy

Zarząd 
Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o.
Piekary Śląskie, dn. 23.10.2019 r.

W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. informuje:

  1. od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie przelewy (bez względu na obowiązek wynikający z Ustawy o podatku od towarów i usług) będą realizowane za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Wobec powyższego prosimy o sprawdzenie czy do Państwa rachunków bankowych zostały udostępnione prawidłowo funkcjonujące rachunki VAT.
  2. od 1 stycznia 2020 roku przy regulowaniu zobowiązań wobec swoich Kontrahentów, WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. będzie sprawdzać, czy wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista). W przypadku jego braku w wykazie, WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. będzie uprawniony do podjęcia  działań  wynikających z   art.  117ba  § 3  Ustawy z 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa.  Prosimy
    o sprawdzenie, czy Państwa rachunki bankowe, na które dokonywane są płatności znajdują się w ww. wykazie i ewentualną ich aktualizację.

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. nie będzie ponosił winy w przypadku opóźnień w płatnościach wynikających z niespełnienia wyżej opisanych obowiązków leżących po stronie Sprzedawcy.
Pracownicze Plany Kapitałowe w naszej firmie.


Nowy Zarząd Węglokoksu Kraj Serwis

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą wybrano członków Zarządu Węglokoksu Kraj Serwis Sp. z o.o. Prezesem Spółki ponownie został Tadeusz Smyła. Na następną kadencję wybrany został również Zbigniew Baranowski, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Technicznych. Kadencję nowy Zarząd rozpocznie po Walnym Zgromadzeniu Wspólników t.j. 19.06.2019 r.

Przewodniczączy
Rady Nadzorczej


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich
przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu Spółki

Wiceprezesa Zarządu Spółki

Treść ogłoszenia


Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
wiosennego nastroju przy świątecznym stole 
oraz serdecznych spotkań 
w rodzinnym gronie
życzy

Zarząd 
Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o.

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS SP. Z O.O.
UL. GEN. ZIĘTKA 13
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

REGON: 242846614
NIP: 498-02-61-756
KRS: 0000409137

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij