ogłoszenia

COVID-19

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)
Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).
 • Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.
 • BRAK LIMITu OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)
 • Brak limitu osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.


ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB
Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwione również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.


HOTELE OTWARTE W PEŁNI
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.


KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

kina, teatry, opery, balet,baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.
Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.


COVID-19

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Działalność gospodarcza 

Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, 
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
  zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Opieka i edukacja

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Transport publiczny

Podwyższony limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. 

Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)
lub
tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).


Uroczystości religijne

Zmniejszone restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Sport

18 maja w poniedziałek większy limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Kultura

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.
  Więcej informacji na stronie resortu kultury.

COVID-19

Od 4 maja drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

4 maja - poniedziałek

 • otwarcie hoteli i miejsc noclegowych. Ograniczona ma być jednak działalność funkcjonujących w nich restauracji, siłowni, basenów i sal pobytu,
 • otwarcie galerii handlowych. Na 15 metrów kwadratowych będzie mógł przebywać jeden klient (z wyłączeniem korytarzy, przestrzeni rekreacyjnej i food court). Zachowane muszą być także wszelkie zasady reżimu sanitarnego,
 • otwarcie instytucji kultury: bibliotek, galerii sztuki i muzeów. Decyzja o otwarciu należy do organu prowadzącego po konsultacji z sanepidem,
 • przywrócenie rehabilitacji (zmiana nie dotyczy salonów masażu).


6 maja - środa

 • otwarcie żłobków i przedszkoli.
  W tym przypadku rząd decyzję o otwarciu pozostawił samorządom i podmiotom prowadzące placówki. 

Kolejne etapy będą ogłaszane w cyklu 2-tygodniowym.

Trzeci etap znoszenia ograniczeń

 • Możliwe będzie stacjonarne działanie restauracji i kawiarni (z ograniczeniami),
 • Otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i kosmetyczne,
 • Zorganizowana zostanie opieka nad dziećmi w klasach szkolnych 1-3 (ustalona zostanie maksymalna liczba dzieci w sali.)

Czwarty etap znoszenia ograniczeń

 • Otwarte zostaną teatry i kina (z ograniczeniami sanitarnymi),
 • Możliwe będą zgromadzenia do 50 osób,
 • Otwarte zostaną salony masażu i solaria,
 • Możliwa będzie działalność siłowni i klubów fitness.

Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja"

 Życzy

Zarząd 
Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o.
Piekary Śląskie, dn. 23.10.2019 r.

W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. informuje:

 1. od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie przelewy (bez względu na obowiązek wynikający z Ustawy o podatku od towarów i usług) będą realizowane za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Wobec powyższego prosimy o sprawdzenie czy do Państwa rachunków bankowych zostały udostępnione prawidłowo funkcjonujące rachunki VAT.
 2. od 1 stycznia 2020 roku przy regulowaniu zobowiązań wobec swoich Kontrahentów, WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. będzie sprawdzać, czy wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista). W przypadku jego braku w wykazie, WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. będzie uprawniony do podjęcia  działań  wynikających z   art.  117ba  § 3  Ustawy z 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa.  Prosimy
  o sprawdzenie, czy Państwa rachunki bankowe, na które dokonywane są płatności znajdują się w ww. wykazie i ewentualną ich aktualizację.

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. nie będzie ponosił winy w przypadku opóźnień w płatnościach wynikających z niespełnienia wyżej opisanych obowiązków leżących po stronie Sprzedawcy.
Pracownicze Plany Kapitałowe w naszej firmie.

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS SP. Z O.O.
UL. GEN. ZIĘTKA 13
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

REGON: 242846614
NIP: 498-02-61-756
KRS: 0000409137

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij