przetargi
 


Ogłoszenie

COVID-19

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wprowadzone zostały nowe ograniczenia, ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. Za złamanie zakazów grozi grzywna w wysokości od 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych.

Rząd zaostrzył zakaz wychodzenia z domu. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. Zakaz wychodzenia z domu dotyczy wszystkich niepełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać poza domem tylko z osobą dorosłą. W mocy nadal pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 czy załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (niezbędne zakupy w tym lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi, wyprowadzanie psa).
Nowe przepisy zakazują przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych.
Zasada obowiązująca w zbiorowym transporcie publicznym zakładająca przewóz tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe, została rozszerzona także na pojazdy, które mają powyżej 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. Ograniczenie wejdzie w życie w czwartek,2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa dla wszystkich sklepów oraz ograniczenie liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Od 2 kwietnia wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
Do każdego sklepu, a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. Na terenie targowiska czy bazaru przy pojedynczym stoisku mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Na poczcie może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu oraz hotele i inne miejsca noclegowe. Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą nieczynne w weekendy.
Rozszerzono listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby, które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020 roku.
Zakłady pracy są zobowiązane zapewnić wszystkim pracownikom niezależnie od podstawy zatrudnienia środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki. Pracodawcy będą musieli zapewnić również dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom w postaci oddalonych od siebie o co najmniej 1,5 metra stanowisk pracy.

Przypominamy, że w naszej firmie nieustannie wprowadzane są działania prewencyjne, mające na celu zapewnienie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonowania naszej kopalni.

Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń sanitarnych takich jak utrzymywanie odległości pomiędzy pracownikami oraz używanie środków dezynfekujących. Bardzo ważne jest przestrzeganie ogólnokrajowych wytycznych w zakresie ograniczenia do absolutnego minimum kontaktów międzyludzkich. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania kopalni każde nieodpowiedzialne zachowanie może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania całego zakładu.

Stosując zasady jesteśmy w stanie uniknąć lub maksymalnie zminimalizować ryzyko zarażenia. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi nieświadomym zakażeniem innych osób.

Prosimy o rozsądek oraz stosowanie się do nowych zasad!

Odsyłamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056601.pdf


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Piekary Śląskie, dn. 02.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Konkursu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.

 
Rada Nadzorcza Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. MW RAFIN Spółka z o.o.  Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu przy al. Kilińskiego 54/III/3.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


"Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych na rzecz WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o."


Odstąpienie od konkursu na wybór brokera

W związku z zapisami § 11 ust. 2 pkt b) Regulaminu Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS z dniem 9 stycznia 2019 roku Organizator odstępuje od konkursu bez podania przyczyny.

Jednocześnie informujemy, że oferty, które złożono w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie zostaną zwrócone do nadawcy bez otwierania.


 

Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU
 

ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU
NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
DLA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

Na podstawie §11 ust. 2 a) Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, dokonuje się następujących zmian:
1. § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Komisja w toku badania ofert może żądać od oferentów udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Spośród złożonych ofert wybrane zostaną te, które otrzymają największą ilość punktów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w obu etapach postępowania wynosi: 165.”
2. § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Do II etapu Komisja zaprosi co najmniej 2 Oferentów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w I etapie. W I etapie oferent może uzyskać maksymalnie 135 punktów.”
3. § 10 pkt. 10) skreśla się.

 

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS SP. Z O.O.
UL. GEN. ZIĘTKA 13
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

REGON: 242846614
NIP: 498-02-61-756
KRS: 0000409137

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij