WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o.

przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Piekary Śląskie, dn. 02.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Konkursu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020.

 
Rada Nadzorcza Węglokoks Kraj Serwis Sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj. MW RAFIN Spółka z o.o.  Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu przy al. Kilińskiego 54/III/3.

ogłoszenia

Piekary Śląskie, dn. 23.10.2019 r.

W związku z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, Zarząd WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. informuje:

  1. od dnia 1 listopada 2019 roku wszystkie przelewy (bez względu na obowiązek wynikający z Ustawy o podatku od towarów i usług) będą realizowane za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Wobec powyższego prosimy o sprawdzenie czy do Państwa rachunków bankowych zostały udostępnione prawidłowo funkcjonujące rachunki VAT.
  2. od 1 stycznia 2020 roku przy regulowaniu zobowiązań wobec swoich Kontrahentów, WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. będzie sprawdzać, czy wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy widnieje w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista). W przypadku jego braku w wykazie, WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. będzie uprawniony do podjęcia  działań  wynikających z   art.  117ba  § 3  Ustawy z 29.08.1997 r.  Ordynacja podatkowa.  Prosimy
    o sprawdzenie, czy Państwa rachunki bankowe, na które dokonywane są płatności znajdują się w ww. wykazie i ewentualną ich aktualizację.

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS Sp. z o.o. nie będzie ponosił winy w przypadku opóźnień w płatnościach wynikających z niespełnienia wyżej opisanych obowiązków leżących po stronie Sprzedawcy.

WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS SP. Z O.O.
UL. GEN. ZIĘTKA 13
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

REGON: 242846614
NIP: 498-02-61-756
KRS: 0000409137

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij